Varovanje osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov:

Inštalacije PETOŠ, Boban Petoš s.p. – Struževo 46, 4000 Kranj, e-naslov: info@petos.si.

Zavedamo se pomena varovanja vaših osebnih podatkov in spoštujemo vašo zasebnost, zato z vsako posredovano informacijo ravnamo skrbno. Cenimo vaše zaupanje našem podjetju, zato vam zagotavljamo varnost in zaupnost pri uporabi in obdelavi vaših osebnih podatkov.

Osebne podatke zbiramo, uporabljamo in obdelujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1,  Ur. l . RS, št. 94/2007) in Splošno uredbo o varstvu (GDPR).

Varovanje osebenih podatkov.

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov in pri ravnanju z njimi bomo ravnali v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Za zavarovanje osebnih podatkov bomo uporabili organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno obdelavo.

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov nam pomagajo naši pogodbeni obdelovalci (npr. storitev spletnega gostovanja, storitve informacijske tehnologije…), ki delujejo po naših navodilih in jih ne smejo uporabljati za nobene druge ali lastne namene. Podatkov ne bomo brez vaše privolitve pošiljali tretjim osebam, ki niso naši pogodbeni obdelovalci ali partnerji, jih prodajali ali na kakršenkoli drug način uporabljali v namene, ki niso skladni z v nadaljevanju opisanimi nameni obdelave in predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Zagotavljanje pravic posameznika pri obdelavi osebnih podatkov

Zagotavljamo vam pravico:

  • Dostopati do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo in informacij v zvezi z njihovo obdelavo.
  • Do popravka in dopolnitve netočnih informacij v zvezi z vašimi osebnimi podatki.
  • Zahtevati trajno ali začasno prenehanje uporabe vaših osebnih podatkov (omejitev obdelave), če npr. ne želite da se podatki izbrišejo ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe.
  • Do izbrisa vaših osebnih podatkov: če prekličete vašo privolitev za obdelavo, bomo vaše osebne podatke izbrisali brez nepotrebnega odlašanja (pravica do pozabe).
  • Prenosljivosti podatkov: podatke, ki ste nam jih posredovali, lahko zahtevate v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Kadar je to tehnično izvedljivo imate pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo drugemu upravljavcu.
  • Biti obveščeni, če so vaši osebni podatki ukradeni ali izgubljeni.

Kadar obdelava temelji na privolitvi, lahko privolitev kadarkoli prekličete teko, da nas o preklicu privolitve obvestite po elektronski ali navadni pošti.

Prav tako imate pravico do vložitve pritožbe pri informacijskem pooblaščencu RS, če menite, da je pri obdelavi vaših osebnih podatkov prišlo do kršitve določb Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ali določil veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Vaš zahtevek, pritožbo ali ugovor v zvezi s katerokoli od zgoraj navedenih pravic, lahko pošljete na naslov: Inštalacije PETOŠ, Boban Petoš s.p., Struževo 46, 4000 Kranj ali po elektronski pošti na e-naslov: info@petos.si.

Izključitev odgovornosti

Inštalacije PETOŠ, Boban Petoš s.p. ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki in ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastal ker je pri registraciji ali kasneje posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke.

Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljavec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran.

Zaupnost osebnih podatkov

Na vprašanja uporabnika o zaupnosti uporabnikovih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah so na voljo na zahtevo preko elektronke pošte na e-naslovu: info@petos.si.

Upravljavec spletne strani www.petos.si:

Inštalacije PETOŠ, Boban Petoš s.p.
Zadnja sprememba te strani je bila 20. 10. 2019